[EP.18] วันทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานัปการตลอดพระชนม์ชีพ
โดยกำหนดจัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม