ปฏิทินกิจกรรม

  24-25 กันยายน 2563

พิธีเฉลิมฉลอง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

  24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

การเสวนาระดับนานาชาติ

“Advancing the Global Health Agenda: Transformation of Higher Education towards Regional Well-being”


 

12-15 ธันวาคม 2566

MedASC2023

“COLLABORATION TOWARDS MEDICAL EXCELLENCE”

THE 12TH ANNIVERSARY ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCHOOL OF MEDICINE, MAE FAH LUANG UNIVERSITY AND THE 25TH ANNIVERSARY OF MAE FAH LUANG UNIVERSITY.